HOMEPAGEO PROJEKTUCENÍKSENIORSKÉ BYDLENÍSTANDARDYFOTO RESTAURACE A HOTEL DOB-INVEST KONTAKT

DOBŘICHOVICE

DOBŘICHOVICE

Město a letovisko Dobřichovice se rozkládají na obou březích Berounky, 22 km jihozápadně od centra Prahy. Jsou oblíbeným výletním místem Pražanů, jsou východištěm výletních cest do Českého krasu a do lesů táhnoucích se po Hřebenech, které dále pokračují do Brd. Leží na oblíbené turistické trase Praha - Karlštejn ve vzdálenosti 10 km od tohoto nejznámějšího českého hradu. Dobřichovice mají silný residenční, rekreační a sportovní potenciál.

 
 
 
         

Dobřichovice leží na hlavní železniční trati a má pravidelné spojení elektrickou příměstskou dopravou s Prahou, ve špičkách s intervalem 15 min., mimo špičky s intervalem 30-60 min. Se sousedním Karlíkem, Černošicemi, Všenory a Řitkou je tradiční, pravidelné autobusové spojení. Autem se do Dobřichovic dostanete z Prahy buď přes Radotín a Černošice po silnici II/115, která pokračuje dále do Karlštejna nebo můžete jet po dálnici č. 4 až za vysílač na Cukráku, kde odbočíte směrem na Všenory a Dobřichovice. Od severu můžete přijet přes Kuchař a Karlík, od západu od Řevnic a Letů. Oba břehy Berounky spojuje nový silniční most z roku 1996 a o 0,5 km níže i lávka pro pěší a cyklisty postavená v roce 2003 na místě staré lávky stržené povodní v srpnu 2002. Ve městě se můžete zásobit benzínem, motorovou naftou a LPG. Samozřejmostí jsou obchody, služby, lékaři, lékárna, škola, školka, tělovýchovná zařízení, zájmová sdružení, ZUŠ.

 

Další informace najdete na webu města Dobřichovice.

 

DOBŘICHOVICE VČERA A DNES

První písemnou zmínku o Dobřichovicích obsahuje listina Václava I. z 6. dubna 1253, potvrzující darování Dobřichovic Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Jádrem osídlení se stal křižovnický dvůr při brodu přes Berounku, doložený k r. 1275. Samotná ves Dobřichovice je poprvé zmiňována v r. 1337. Už ve 12. století bylo osídleno okolí karlického dvorce a románského kostela sv. Martina v Karlíku (zasvěcení sv. Prokopu je pozdější), který zřejmě původně příslušel ke dvorci jako soukromý a až později se stal farním.

Původní vztah Karlíka a Dobřichovic není zcela jasný, nelze vyloučit, že se v prů­běhu 2. poloviny 14. či v 1. polovině 15. století veškeré osídlení přesunulo k řece a karlický kostel stál o samotě. V r. 1358 založil Karel IV. v údolí Karlického potoka strážní hrádek, zastavený Václavem IV. a zaniklý za husitských válek nebo krátce po nich. Hrádek byl nejspíše vlastním původcem jména Karlík.

V majetku křižovníků byly Dobřichovice až do r. 1420, kdy je Zikmund Lucemburský zastavil rytíři Zikmundu Bolechovcovi z Pušperka. V průběhu 15. století se vystřídalo několik světských zápisných držitelů, v r. 1498 vykoupil velmistr Matěj ze Střebska Dobřichovice zpět pro křižovnický řád od Heřmana z Říčan a Jana Šrámka.

Rozkvět osady v 16. století je spjat především s velmistry a pražskými arcibiskupy Antonínem Brusem z Mohelnice a Zbyňkem Berkou z Dubé, který také přestavěl starší tvrz na břehu Berounky v zámek - letní residenci křižovnických velmistrů.

V r. 1619 se Dobřichovice dostaly nakrátko do vlastnictví hraběte Jindřicha Matyáše Thurna, v pobělohorském období se válkou zničený dobřichovický majetek vrátil zpět řádu. Ten jej přivedl v 17. století k novému rozkvětu. V r. 1665 dokončil velmistr a arcibiskup pražský  kardinál Arnošt Adalbert hrabě z Harrachu přestavbu zámku a velmistr Jiří Ignác Pospíchal dal v r. 1680 vybudovat novou kapli sv. Judy Tadeáše, sloužící později jako farní kostel. 

Zámek vyhořel v r. 1779 do základů a byl obnoven do dnešní podoby. Až do r. 1850 jsou hospodářské a kulturní dějiny Dobřichovic bezprostředně spjaty s křižovnickým řádem, od toho­to data byl křižovnický statek s polnostmi pronajímán.

Významný impuls pro další vývoj Dobřichovic přineslo vybudování České západní dráhy ze Smíchova do Plzně. První vlak přijel do Dobřichovic 15. července 1862. V r. 1876 byla vyhláškou českého místodržitelství ves Dobřichovice povýšena na městečko (městys). Dějiny poslední stovky let jsou především dějinami přeměny zemědělské vsi kolem křižovnické resi­dence a statku ve vyhledávané letovisko.

Malá ves, soustředěná kolem rozšiřující se ulice ke křižovnickému statku, rovnoběžné s řekou, a kolmé ulice, která vznikla zřejmě až v 16. století, se rozrostla na základě pravidelné půdorysné osnovy kolem svého jádra i na protější břeh řeky. Na svazích Brunšova vznikal od sklonku 19. století pozoruhodný soubor vilové architektury a Dobřichovice se staly místem letních pobytů řady čelných osobností české kultury (F. X. Šalda, Z. Braunerová, J. B. Foerster, K. Honzík ad.).

V r. 1992 se admini­strativně osamostatnil Karlík. V r. 1998 získala obec Dobřichovice znak, který připomíná jak spojení její historie s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, tak její postavení letoviska. Přelom 20. a 21. století znamená pro Dobřichovice obnovování zašlé slávy svého jména.

V minulosti byly Dobřichovice letním sídlem řady významných osobností, v současné době se do Dobřichovic stěhují lidé přicházející za prací do hlavního města a hledající bydlení v příměstských oblastech, nebo lidé mající zájem bydlet trvale mimo Prahu a pouze do ní denně dojíždět. Dobřichovice se opět stávají obcí s dobrou adresou.

V roce 2006 získaly Dobřichovice statut města.


 

© DOB-Invest a.s., 2013 - 2017